Република България е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и
заема 23 % от неговата територия. Граничи на север с Румъния: на запад със Сърбия и Република Македония: на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Със своите почти 111 хил. кв.км площ и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11- то и 16-то място съответно по площ и по население в Европейския съюз.