Нашият екип ще ви съдейства в избора на жилище, отговарящ на посочените от вас изисквания и ще ви консултира относно покупката на недвижим имот.
Ще получите съдействие и идеи при необходимост от промени при архитектурното разпределение по време на строителството.
Консултантите ни се занимават с подготовката на всички документи и договори.
Ще ви консултираме при необходимост от финансиране и ще подготвим необходимите документи.